Hledej Mapa stránek English Czech
DD Radost, o.p.s.
DD Radost, o.p.s.

Cíle, postupy, východiska

  Našim cílem je přiblížit se standardu zemí EU

  V našem DD má každé dítě

  více individuální pozornosti
  možnost bezpečného vztahu s dospělou osobou
  možnost vyrovnat se s bolestnou minulostí
  podporu ve vztazích s rodinnými příslušníky, na kterých mu záleží
  možnost cítit, že jeho minulost a přítomnost jsou smysluplné a budoucnost otevřená a ovlivnitelná.

  Snažíme se o to, aby každý zaměstnanec zažíval

  méně stresu
  více uspokojení z práce
  lepší vztahy s kolegy
  ochranu před vyhořením
  možnost profesního a osobního růstu.
  100406_028.jpg

  Příprava na odchod z domova

  Všechny jednou dříve či později čeká okamžik, kdy budou muset opustit zdi našeho domova. Někdo se na tento okamžik těší více, jiný méně. Někteří se vracejí do svých původních rodin, jiní se rozhodnou pro celkové osamostatnění. Většina si teprve až, když se musí postavit na vlastní nohy a nemá za sebou oporu a pomoc vychovatelů, uvědomí, jak je to těžké. To však bývá už pozdě. Takovému dospělému, který domov opustil už nemůžeme pomoci. Tyto „děti“ jsou odkázány na pomoc organizací a lidí, kteří jsou pro ně cizí. Je těžké získat si důvěru a začít spolupracovat s jinými lidmi. My se snažíme, aby naše pomoc byla komplexní a odpovídala co nejvíce fungování v běžných rodinách.
  Proto jsme se rozhodli „dětem“, které čeká během roku odchod z našeho domova (jsou zletilý a končí studium) a nemají se kam vrátit, pomoci my sami. Klíčový vychovatelé jim poskytují podporu ve shánění vhodného ubytování. „Děti“ sami podepisují nájemní smlouvu, musí si sami zařídit přehlášení plateb energií – pro Vás to může být banalita, ale ony se s tím setkávají většinou poprvé. Získají tak potřebné kompetence ještě během „bezpečného“ pobytu v době, kde v případě selhání nastoupí pomoc a podpora vychovatele. Po odchodu z domova mají kde bydlet, nájemní smlouva je podepsána s konkrétním „dítětem“.
  Tato aktivita je pro nás organizačně náročná = podporu „dítěti“ poskytuje klíčový vychovatel, který s ním pracuje po celou dobu jeho pobytu v DD. Nemáme vyčleňeného dalšího pracovníka, který by tuto službu zajišťoval. Dítě tedy i v tomto přechodovém období spolupracuje s člověkem, ke kterému má důvěru. Domovy zřizované státem nebo obcí jsou v těchto případech odkázány na další instituce, děti z těchto DD musí odejít do dalšího zařízení. My se snažíme o návaznost v poskytování péče a podpory. Mimo to, je tato služba také finančně náročná, neboť poskytujeme příspěvek na nájemné, protože tyto „děti“ musí splňovat podmínku denního studia (na SŠ nebo VŠ) a tudíž pro ně není snadné sehnat potřebný finanční obnos.

  Rádi bychom aby místo ústavu, kde platí zákon silnějšího, měly děti bezpečný domov se vztahy postavenými na respektu a vzájemné úctě.

  100406_017.jpg

  Toho dosahujeme:

  1) Zlepšením poměru vychovatelů a dětí
  V ČR je poměr vychovatelů a dětí v dětských domovech na 1:8. V zemích EU 1:4. V běžné české rodině 1:1.U nás 1:3 V přefeminizovaném školství dosahujeme neuvěřitelného - aktuálně tým tvoří 4 muži, 4 ženy.

  2) Zvýšením kvalifikace, kompetentnosti a schopnosti sebereflexe personálu
  V rámci našeho dětského domova klademe důraz na profesionální vzdělání a využití možností dalšího vzdělávání v oboru. Pravidelně získáváme nezávislou zpětnou vazbu v rámci akreditované supervize.

  3) Poskytnutím profesionální péče
  Zažije-li dítě v ČR týrání, zneužívání či zanedbávání a je umístěno do zařízení ústavní péče, často se stává, že jeho minulosti již není věnována žádná pozornost. Bez profesionální pomoci jsou jeho šance na vyrovnání se s traumatickými zážitky mizivé.

  4) Poskytnutím dlouhodobé kontinuální podpory osobních zájmů a školních i mimoškolních aktivit dětí
  Děti žijící v ústavní péči se často účastní jednorázových aktivit, které nenaplňují potřebu kontinuity osobních zážitků a vývoje. Cílem Radosti je podporovat finančně a personálně ty činnosti, které budou přispívat především k prohloubení vztahů mezi vychovateli a dětmi a systematicky rozvíjet osobnost a vlohy každého z nich.

  Stavíme jak na zkušenost z jiných domovů v ČR a podobných zařízení tak i na zkušenostech mezinárodních. Pomáhali nám při tom:


  Nadace Tabaluga - v začátcích fungování našeho zařízení jsme se inspirovali na stáži v síti dětských domovů Tabaluga v Mnichově


   Tabaluga
   http://www.tabalugastiftung.de
   MHMP

   Evrpská unie

   Ministerstvo pro místní rozvoj

   MHMP

   Centrum pro regionální rozvoj

   Tabaluga Kinderstiftung
    

   Copyright©2024 Hana Francová